APS - Arbeidspraksis i et reelt arbeidsmiljø!

.

APS er et arbeidsmarkedstiltak som innebærer - tilrettelagt arbeidstrening - kartlegging - opplæring og veiledning, individuelt til hver enkelt deltaker.

Det blir lagt stor vekt på deltakerens utviklingsmuligheter og vi prøver å skape et miljø som vektlegger trygghet, tillit og trivsel.

Målet for tiltaket er at deltakerne selv skal ta egne valg med tanke på framtidig arbeid, utdanning eller overgang til andre tiltak, i forhold til sin egen livssituasjon.

Vi legger til rette for stor fleksibilitet i forhold til - arbeidsoppgaver - arbeidstid og andre forhold som er viktig for at deltakerne skal fungere best mulig, i tillegg til kunnskap om arbeidslivets krav og muligheter.


Vilja AS er stadig under utvikling men har pr i dag følgende arbeidsoppgaver å tilby:

 • snekkerverksted
 • aluminiumsproduksjon
 • beisanlegg
 • kantinedrift
 • ved produksjon
 • kopisenter
 • hjelpemiddeldistribusjon
 • kontorarbeid
 • ekstern utplassering til bedrifter i nærmiljøet

Som en del av APS oppholdet hos Vilja AS vil vi også kunne tilby:

 • datakurs
 • jobbsøkekurs
 • personlig økonomi
 • fysisk trening
 • sosial trening
 • selvstudium - internettbasert eller brevkurs

Etter endt oppehold hos oss vil det bli skrevet en sluttrapport som bygger på de kartlegginger, målsetninger og evalueringer som er gjort under praksis perioden. Dette blir gjort i samhandling med deltakeren selv


Hvordan søke:
Ta kontakt med NAV Eidskog


Varighet:
Inntil 12 mnd, med mulighet til forlengelse i ytterligere 12 mnd.


Ved spørsmål:

Ole Johan Mohn.JPGOle Johan Mohn
Tlf: 414 51 119
email: ole@vilja-vekst.no