Arbeid og arbeidstrening i et godt arbeidsmiljø

For å komme noen vei må man ha vilja! Vi i Eidskog sier vilja, ikke vilje, men betydningen er den samme. Vilja til å stå opp om mårran, vilja til å stå på for andre og ikke minst vilja til å stå på for seg selv. Det er mange fine viljar; arbeidsvilja, ståpåvilja, men størst av alt er viljan i seg selv. Man kommer nemlig veldig langt med vilja aleine også.

Respekt - Ærlighet - Utviklende - Individuell

Ethvert menneske er unikt, ukrenkelig og helhetlig. Med uante muligheter mentalt, fysisk og sosialt. Ethvert menneske har rett til å bli møtt med forståelse og respekt og til å bli inkludert i fellesskapet.

Vi er glad for å få tilbakemeldinger være seg ris eller ros. Send mail til
post@vilja-vekst.no eller bruk funksjonen for tilbakemelding.