Velkommen til Vekstbedriften Vilja AS

Vilja AS er en vekstbedrift

Vi kjennetegnes av arbeidsglede og entusiasme. Våre arbeidstakere har begrensninger på enkelte områder, samtidig som de har spesielle styrker. Bedriften konkurrerer på like vilkår som andre leverandører i markedet. Kjernen i vår virksomhet er å utvikle mennesker og gi dem ett godt sted å være. Det gjør vi gjennom å gi dem sjansen til å leve et aktivt yrkesliv.

Samtidig som vi utvikler mennesker og hjelper mange inn i et ordinært arbeidsliv, produserer vi varer og tjenester for ca 10 millioner i året. Er ikke dette god samfunnsøkonomi?