Om oss

Arbeid og arbeidstrening i et godt arbeidsmiljø

For å komme noen vei må man ha vilja! 

Vi i Eidskog sier vilja, ikke vilje, men betydningen er den samme. "Vilja til å stå opp om mårran, vilja til å stå på for andre og ikke minst vilja til å stå på for seg selv. Det er mange fine viljar; arbeidsvilja, ståpåvilja, men størst av alt er viljan i seg selv. Man kommer nemlig veldig langt med vilja alene også."

Respekt - Ærlighet - Utviklende - Individuell

Ethvert menneske er unikt, ukrenkelig og helhetlig. 

Med uante muligheter mentalt, fysisk og sosialt. Ethvert menneske har rett til å bli møtt med forståelse og respekt og til å bli inkludert i fellesskapet.

Vi er glad for å få tilbakemeldinger være seg ris eller ros. Send mail til post@vilja-vekst.no eller bruk kontaktskjemaet for tilbakemelding.

Daglig leder

Lars Erik Brenna

    482 37 960
   lars.erik@vilja-vekst.no

Veileder/merkantil

Jane H Mellem 

    930 47 074
   jane@vilja-vekst.no

Avd. leder Produksjon

Terje Granheim

    916 95 133
   terje@vilja-vekst.no

Avd. leder Attføring

Ole Johan Mohn

    414 51 119
   ole@vilja-vekst.no

Arbeidsleder

Cato Delviken

    480 53 219
   cato@vilja-vekst.no

Veileder

Wenche Wilsberg

    906 81 012
   wenche@vilja-vekst.no

Arbeidsleder

Kjerstin Haneborg

    928 01 477
   kjerstin@vilja-vekst.no

Vekstbedriften Vilja AS

Matrandvegen 160,
2230 Skotterud

   62 83 21 70
  post@vilja-vekst.no