Arbeidsmarkedstiltak

VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid

Kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset til den enkeltes yteevne.

Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket.

VTA er grunnpilaren i vår arbeidsstokk, som daglig gjør en fantastisk jobb i alle våre avdelinger.

AFT - Arbeidspraksis i et reelt arbeidsmiljø!

AFT er et arbeidsmarkedstiltak som innebærer - tilrettelagt arbeidstrening - kartlegging - opplæring og veiledning, individuelt til hver enkelt deltaker.

Det blir lagt stor vekt på deltakerens utviklingsmuligheter og vi prøver å skape et miljø som vektlegger trygghet, tillit og trivsel.

Målet for tiltaket er at deltakerne selv skal ta egne valg med tanke på framtidig arbeid, utdanning eller overgang til andre tiltak, i forhold til sin egen livssituasjon.

Vi legger til rette for stor fleksibilitet i forhold til - arbeidsoppgaver - arbeidstid og andre forhold som er viktig for at deltakerne skal fungere best mulig, i tillegg til kunnskap om arbeidslivets krav og muligheter.

Det blir lagt fokus på arbeidstrening hos bedrifter i nærmiljøet, individuelt tilpasset for våre deltakere.

NAV sier:

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid. Det er et tiltak for deg som har behov å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.

Vilja AS er stadig under utvikling, men har pr i dag følgende arbeidsoppgaver å tilby:

Vilja AS er stadig under utvikling men har pr i dag følgende arbeidsoppgaver å tilby:

 • Snekkerverksted

 • Aluminiumsproduksjon

 • Beisanlegg

 • Kantinedrift

 • Ved produksjon

 • Kopisenter

 • Hjelpemiddeldistribusjon

 • Kontorarbeid

 • Ekstern utplassering til bedrifter i nærmiljøet

Som en del av AFT oppholdet hos Vilja AS vil vi ogsp kunne tilby:

Som en del av AFT oppholdet hos Vilja AS vil vi også kunne tilby:

 • Datakurs

 • Jobbsøkekurs

 • Personlig økonomi

 • Fysisk trening

 • Sosial trening

 • Selvstudium - internettbasert eller brevkurs

Etter endt oppehold hos oss vil det bli skrevet en sluttrapport som bygger på de kartlegginger, målsetninger og evalueringer som er gjort under praksis perioden. Dette blir gjort i samhandling med deltakeren selv.

Hvordan søke:

Ta kontakt med NAV Eidsko.

Varighet:

Inntil 12 mnd, med mulighet til forlengelse i ytterligere 12 mnd.

Ved spørsmål:

Ole Johan Mohn

   414 51 119
   ole@vilja-vekst.no