Arbeidsmarkedstiltak

VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid

Kan tilbys personer med uføretrygd som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset til den enkeltes yteevne. Du får lønn etter gjeldende satser og kan beholde din uføretrygd (Gjeldende forskrift om arbeidsmarkedstiltak)

Dersom du har uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging og ønsker å jobbe og utvikle deg, kan du være aktuell for tiltaket.

VTA er et tiltak i skjermet virksomhet for de som har en utfordring med å komme ut i ordinært arbeid. Dette er grunnpilaren i vår arbeidsstokk, som til daglig gjør en fantastisk jobb i alle våre avdelinger.

For å søke, må du ta kontakt med ditt Nav kontor.

TA - Tilrettelagt arbeid

TA er et tiltak rettet mot aktivitetsplikt for de mellom 18-30 år som innehar sosiale ytelser og som står utenfor arbeidslivet.

Tiltaket innebærer tilrettelagt arbeidstrening - kartlegging - opplæring og veiledning. Individuell plan til hver enkelt deltaker.

Det blir lagt stor vekt på deltakerens utviklingsmuligheter og skape et miljø som vektlegger trygghet, tillit og trivsel.

Målet for tiltaket er at deltakerne selv skal ta egne valg med tanke på framtidig arbeid og utdanning med tanke på sin egen livssituasjon.

Vi legger til rette for karrierekompetanse.

Mål:

Brukergruppen i tilrettelagt arbeid er de som står utenfor arbeidslivet som er mellom 18-30 år som går på sosiale ytelser fra Nav, hvor av det er krav om aktivitet. 

Tilrettelagt arbeid tilbyr veiledning, arbeidstrening i Vilja eller i en ordinær bedrift individuelt tilpasset. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid eller komme ut i utdanning.

Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.

Vilja AS har i dag følgende arbeidsoppgaver å tilby:

Vilja AS er stadig under utvikling men har pr i dag følgende arbeidsoppgaver å tilby:

 • Snekkerverksted

 • Aluminiumsproduksjon

 • Beisanlegg

 • Kantinedrift

 • Vedproduksjon

 • Kopisenter

 • Hjelpemiddeldistribusjon

 • Kontorarbeid

 • Ekstern utplassering til bedrifter i nærmiljøet

 • Vasking av verdikasser for Gardermoen

 • Samarbeid med Boligstiftelsen

 • Drift av Aktivitetssenter

Som en del av TA oppholdet hos Vilja AS tilbyr vi:

Som en del av TA tiltaket hos Vilja AS vil vi også kunne tilby:

 • Grunnleggende IT- kurs

 • Jobbsøkerkurs

 • Personlig økonomi

 • Fysisk trening

Etter endt oppehold hos oss vil det bli skrevet en sluttrapport som bygger på de kartlegginger, målsetninger og evalueringer som er gjort under tiltaksperioden. Dette blir gjort i samhandling med deltakeren selv.

Hvordan søke:

Ta kontakt med NAV Eidskog.

Varighet:

Individuelt tilpasset

Ved spørsmål:

Ole Johan Mohn

   414 51 119
   ole@vilja-vekst.no